مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- اصول اخلاقی
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اصول اخلاقی مجله مکانیک تبدیل انرژی
 
1- مجله مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، همواره به اصول اخلاقی نشر و چاپ دستاوردهای علمی پایبند است.
2- مدیر مسئول، سردبیر و تمامی همکاران مجله خود را موظف به رعایت اصول امانت­داری از زمان دریافت مقاله، داوری، نتیجه داوری و چاپ آن می­ دانند.
3- مجله موظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و در حداقل زمان ممکن است و نیز با تمام مقالات دریافتی برخورد عادلانه و یکسان خواهد داشت.
4- مجله به هیچ ­وجه نویسندگان را ملزم به استناد بی­ مورد، افزودن یا کم­ کردن بی­ مورد نویسندگان مقاله نمی­ کند.
5- مجله از نویسندگان انتظار دارد که از ارسال مقاله همزمان به چند مجله پرهیز نمایند و یا مقالاتی را که پیش­تر به هر زبانی انتشار داده ­اند، برای چاپ جدید به مجله ارسال ننمایند.
6- مسئولیت صحت و اعتبار مقالات ارسالی به مجله مهندسی مکانیک تبدیل انرژی برعهده همه نویسندگان مقاله است.
7- مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
8- درصورتی که نویسنده از آثار پژوهشی دیگران، بدون ارجاع به سند اصلی، استفاده کند، سرقت علمی محسوب شده و چنانچه در مرحله ارزیابی و یا حتی پس از انتشار مقاله این تخلف اثبات شود، مطابق مقررات با نویسندگان برخورد می­ شود.
9-نویسندگان موظفند تا صحت دقیق و کامل نتایج نظری یا آزمایشگاهی را تایید نمایند و اصول اخلاقی نگارش مقاله را به طور کامل رعایت نمایند. ضروری است که تمامی نویسندگان مقاله سهم درخوری در تهیه مقاله داشته باشند.  
10-اصل مقاله­ های رد شده یا انصراف داده شده از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب