مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- راهنمای نگارش مقاله
نحوه نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستور العمل تهیه مقاله به صورت زیر می باشد:
 

نمونه فایل مقاله در فرمت: Word و در فرمت PDF

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که در حال حاضر و بر اساس سیاست مجله امکان، ارسال مقاله در فرمت دلخواه نویسندگان وجود دارد و در صورت پذیرش اولیه مقاله، از نویسندگان خواسته خواهد شد که مقاله را در فرمت مجله ارسال نمایند.

در صورت پذیرش اولیه مقاله، تهیه چکیده انگلیسی مقاله به فرمت زیر لازم است:

نمونه فایل چکیده انگلیسی مقاله در فرمت: Word

 

نویسندگان محترم لازم است به موارد زیر توجه لازم را داشته باشند:

نظر به اینکه نویسنده مسئول مکاتبات، تعیین کننده صحت و اعتبار مقاله و همچنین مسئول همه جنبههای حقوقی مقاله می‌باشد. لذا  نویسنده مسئول مکاتبات الزاماً باید  عضو یک سازمان شناخته‌شده و ثبت شده باشد. در مورد مقاله‌های دانشگاهی، معمولاً استاد راهنما با آدرس ایمیل همان دانشگاه عهده‌دار مکاتبات است. ​​​​​​​

ایمیل مورد استفاده در سایت و درج ‌شده در مقاله باید یکسان و متعلق به همان سازمان متبوع نویسنده عهده‌دار مکاتبات باشد.

ترتیب و تعداد و مشخصات سایر نویسندگان  درج شده در مقاله و وارد شده در سایت باید دقیقا یکسان باشد.

بدیهی است تمام اطلاعات وارد شده در سامانه مجله ( مانند نام و نشان و آدرس ایمیل و خلاصه مقاله و ...) باید کامل و صحیح بوده و با اطلاعات درج شده در مقاله یکسان باشد.

​​​​​​​برای حفظ کیفیت و اعتبار مقالات و همچنین اطمینان خاطر نویسندگان محترم، مقالات دریافتی که حائز شرایط فوق نباشد، وارد بررسی اولیه نخواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب