مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- اطلاعات تماس
آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی:
خوزستان - دزفول - کوی آزادگان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی-  اتاق 643 - دبیرخانه همایش ها و مجلات
کدپستی: 6461646411
صندوق پستی: 313
تلفن: 06142422747
فکس: 06142422090
پست الکترونیک: Jeediaud.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب