مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- اهداف و چشم انداز
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اهداف:

هدف مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی فراهم آوردن بستری مناسب برای بیان و انتشار پژوهش های علمی در جهت بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به مهندسی مکانیک در شاخه حرارت و سیالات است. تمرکز این مجله بر هر دو گونه پژوهش های تحلیلی و تجربی می باشد. تاکید اصلی مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی بر موضوعاتی می باشد که به درک اساسی از مسایل مهندسی مکانیک و حرارت و سیالات و به کارگیری آنها در مشکلات مهندسی کمک کند. این مجله مجموعه ی  گستره ای از موضوعات مهندسی مکانیک  از جمله حرارت، سیالات، هوافضا، ساخت وتولید، دینامیک، ارتعاشات، کنترل، مواد، طراحی و ... را با تاکید بر جوانب حرارت و سیالات و تبدیل انرژی پوشش می دهد. انواع مقالات چاپ شده در مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شامل مقاله های پژوهشی، مقالات مروری، یادداشت های تحقیقاتی و یادداشت های فنی می باشد.

چشم انداز:

امید است که مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی به عنوان عاملی  تاثیرگذار در بالابردن سطح استانداردهای بحث، تجزیه، تحلیل و ارزیابی های وابسته به مهندسی مکانیک شناخته شود.
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از تمامی مقاله ها با نتایج تحقیقاتی در خور توجه در زمینه های مهندسی مکانیک کاربرد آنها استقبال می نماید.

زمینه ها:

زمینه های مورد پوشش مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی با تاکید بر سیالات و انتقال حرارت:
•    تاثیر حرارت بر ساختارهای هوافضایی
•    پلاسما
•     روش های  تحلیلی در حرارت و سیالات
•    حرارت و شکل دهی فلزات
•    حرارت در بیومکانیک
•    جنبه های حرارتی ریخته گری
•    دینامیک سیالات محاسباتی
•    سیستم های ترکیبی حرارت و توان
•    احتراق
•    انتقال حرارت در کامپوزیت
•    جریان های تراکم پذیر
•    کنترل
•    خزش
•    مکانیک شکست
•    دینامیک
•    الاستیسته و پلاستیسیته
•    انرژی در ساختمان
•    مدیریت سیستم های انرژی
•    محیط زیست
•    مکانیک سیالات و انتقال حرارت آزمایشگاهی
•    شکست و خستگی
•    روش المان محدود
•    مکانیک سیالات
•    پیل سوختی
•    دینامیک گازها
•    انتقال حرارت و جرم
•    سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
•    مکانیک ضربه
•    روش های ساخت صنعتی
•    ابزار دقیق
•    موتورهای احتراق داخلی
•    روش لتیس - بولتزمن
•    روش های ساخت
•    ساختارهای دریایی
•    مکاترونیک
•    روش های عددی بدون شبکه
•    شکل دهی فلزات
•    سیستم های میکرو و نانو
•    تست های غیر مخرب
•    سیالات غیر نیوتنی
•    کنترل عددی
•    محیط متخلخل
•    محفظه های تحت فشار
•    روش های تولید
•    جریان های واکنشی
•    روباتیک
•    تشعشع و انرژی خورشیدی
•    جریان صوت
•    تحلیل تنش
•    آسایش حرارتی
•    نیروگاه های حرارتی
•    ترمودینامیک
•    توربولانس
•    جریان های چند فازی
•    ارتعاشات
•    جوش

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب