مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- اطلاعات تماس
آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی:
خوزستان - دزفول - کوی آزادگان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی- گروه مکانیک-  اتاق ۶۲۳ - دفتر نشریه تبدیل انرژی
کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۶۴۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳
تلفن:۰۶۱۴۲۴۲۲۹۰۶
فکس: ۰۶۱۴۲۴۲۲۰۹۰
پست الکترونیک: Jeediaud.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب